top of page

Education agent ต่างจาก Migration Agent อย่างไร ติดต่อใครเมื่อต้องไปเรียน

...

// เรื่องนี้หลายคนอาจสงสัย อยากให้คำตอบให้หายคาใจ ..และจะได้ติดต่อถูกคน ถูกที่ ในราคาที่สมควรจ่าย Education Agent คือคนที่เป็นตัวแทนจากทางสถาบันการศึกษา ต้องมีสัญญาเซ็นระหว่างกันตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันนั้น ต้องจดทะเบียนการทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย จดชื่ดธุรกิจตามขั้นตอนของรัฐบาล บางสถาบันของออสเตรเลียจะทำงานร่วมกับเอเจนท์ที่จดทะเบียนในออสเตรเลียเท่านั้น

การทำงานของ Education Agent คือ

ให้คำแนะนำ เรื่องเรียนต่อในสาขาที่นักเรียนต้องการ ไม่สามารถจัดเก็บค่าปรึกษาได้ (ตามกฎหมายของออสเตรเลีย) ทำการสมัครเรียนให้กับนักเรียน ติดตามเอกสารต่าง เป็นตัวแทนนักเรียนในการยื่นขอวีซ่าซึ่งนักเรียนต้องยินยอมโดยการเซ็นแบบฟอร์มตามที่ immi กำหนด จัดหาที่พัก จัดหาประกันสุขภาพ รับส่งสนามบิน จัดหาตั๋วเครื่องบิน เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อติดต่อทางสถาบัน หรือโรงเรียน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ สิ่งที่น้องต้องจ่ายให้กับ Education Agent

  • Agent service fee ค่าบริการในการทำงาน ซึ่งแล้วแต่ละบริษัทจะคิด เนื่องจากในการทำงานทุกขั้นตอนต้องมีผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บางบริษัทไม่เรียกเลยก็มี

  • ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • ค่าประกันสุขภาพ ค่าจัดหาบ้านพัก ค่าบ้านพัก ค่ารับส่งสนามบิน ทำไม PLAN Study Agency เรียกเก็บ Agent fee เพราะการทำงานของเราใช้บุคคลากรที่มีประสบการณ์และคุณภาพสูง ทุ่มเทเวลาในการทำงานให้กับนักเรียน ตอบคำถามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทันท่วงที


Imgration Agent คือตัวแทนที่รับดำเนินการทางด้านวีซ่าโคยตรง รับดูแลดำเนินการด้านวีซ่าต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้ดำเนินการนั้น โดยผ่านการสอบจากหน่วยงานของรัฐ และที่สำคัญคนที่จะเป็น Imgration Agent ได้ ต้องเป็น Australian Citizen หรือไม่ก็ถือ PR เท่านั้น

สิ่งที่น้องๆต้องจ่ายให้กับ Imgration Agent

ค่าปรึกษาคิดเป็นชม. หรือตามจำนวนเวลาที่ระบุ จำนวนขึ้นอยู่กับการตั้งของบริษัทหรือ imgration agent คนนั้น (ไม่ฟรี) ค่าปรึกษานี้เป็นไปตามที่รัฐบาลออสเตรเลียอนุญาตให้มีสิทธิเรียกเก็บได้ Migration Agent บางบริษัททำธุรกิจด้านการศึกษาด้วย แต่ไม่ใช่ทุกที่ทำ เหมือนที่ PLAN Study Agency กำลังจะก้าวไปสู่จุดนั้นในอนาคต

จำเป็นหรือไม่สำหรับวีซ่านักเรียนที่ต้องติดต่อ Migration Agent

Answer: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ซึ่งตามประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา Education Agent ที่ประสบการณ์สูงก็สามารถดำเนินการด้านวีซ่าให้ได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน วีซ่าแบบนี้ควรติดต่อ Migration Agent Answer: วีซ่าที่มีความซับซ้อนสูง

Education Agent สามารถยื่นวีซ่าที่มีความซับซ้อนสูงได้หรือไม่ Answer: ขึ้นอยู่กับความเก่งของเอเจนท์นั้น ไม่มีข้อกฎหมายใดๆห้าม

// นี่คงจะพอทำให้น้องๆหลายคนหายสงสัยกัน การทำงานทุกอย่าง มีลักษณะเฉพาะตัวและมีเอกสิทธิในการทำงาน ประสบการณ์และการบริการก็เป็นเรื่องสำคัญ // การตัดสินใจจากความเข้าใจ..ย่อมดีกว่าตัดสินใจจากความรู้สึก

ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ www.planstudyagency.com

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page