top of page

Education agent ต่างจาก Migration Agent อย่างไร ติดต่อใครเมื่อต้องไปเรียน ...





Education agent ต่างจาก Migration Agent อย่างไร ติดต่อใครเมื่อต้องไปเรียน ... //

เรื่องนี้หลายคนอาจสงสัย อยากให้คำตอบให้หายคาใจ ..และจะได้ติดต่อถูกคน ถูกที่ ในราคาที่สมควรจ่าย

Education Agent คือคนที่เป็นตัวแทนจากทางสถาบันการศึกษา ต้องมีสัญญาเซ็นระหว่างกันตามข้อตกลงของแต่ละสถาบันนั้น ต้องจดทะเบียนการทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย จดชื่ดธุรกิจตามขั้นตอนของรัฐบาล บางสถาบันของออสเตรเลียจะทำงานร่วมกับเอเจนท์ที่จดทะเบียนในออสเตรเลียเท่านั้น

การทำงานของ Education Agent คือ ให้คำแนะนำ เรื่องเรียนต่อในสาขาที่นักเรียนต้องการ ไม่สามารถจัดเก็บค่าปรึกษาได้ (ตามกฎหมายของออสเตรเลีย) ทำการสมัครเรียนให้กับนักเรียน ติดตามเอกสารต่าง เป็นตัวแทนนักเรียนในการยื่นขอวีซ่าซึ่งนักเรียนต้องยินยอมโดยการเซ็นแบบฟอร์มตามที่ immi กำหนด จัดหาที่พัก จัดหาประกันสุขภาพ รับส่งสนามบิน จัดหาตั๋วเครื่องบิน เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อติดต่อทางสถาบัน หรือโรงเรียน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ

สิ่งที่น้องต้องจ่ายให้กับ Education Agent

Agent service fee ค่าบริการในการทำงาน ซึ่งแล้วแต่ละบริษัทจะคิด เนื่องจากในการทำงานทุกขั้นตอนต้องมีผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บางบริษัทไม่เรียกเลยก็มี

ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าประกันสุขภาพ ค่าจัดหาบ้านพัก ค่าบ้านพัก ค่ารับส่งสนามบิน ทำไม PLAN Study Agency เรียกเก็บ Agent fee เพราะการทำงานของเราใช้บุคคลากรที่มีประสบการณ์และคุณภาพสูง ทุ่มเทเวลาในการทำงานให้กับนักเรียน ตอบคำถามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทันท่วงที

Imgration Agent คือตัวแทนที่รับดำเนินการทางด้านวีซ่าโคยตรง รับดูแลดำเนินการด้านวีซ่าต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้ดำเนินการนั้น โดยผ่านการสอบจากหน่วยงานของรัฐ และที่สำคัญคนที่จะเป็น Imgration Agent ได้ ต้องเป็น Australian Citizen หรือไม่ก็ถือ PR เท่านั้น สิ่งที่น้องๆต้องจ่ายให้กับ Imgration Agent

ค่าปรึกษาคิดเป็นชม. หรือตามจำนวนเวลาที่ระบุ จำนวนขึ้นอยู่กับการตั้งของบริษัทหรือ imgration agent คนนั้น (ไม่ฟรี) ค่าปรึกษานี้เป็นไปตามที่รัฐบาลออสเตรเลียอนุญาตให้มีสิทธิเรียกเก็บได้ Migration Agent บางบริษัททำธุรกิจด้านการศึกษาด้วย แต่ไม่ใช่ทุกที่ทำ เหมือนที่ PLAN Study Agency กำลังจะก้าวไปสู่จุดนั้นในอนาคต

จำเป็นหรือไม่สำหรับวีซ่านักเรียนที่ต้องติดต่อ Migration Agent Answer: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ซึ่งตามประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา Education Agent ที่ประสบการณ์สูงก็สามารถดำเนินการด้านวีซ่าให้ได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน

วีซ่าแบบนี้ควรติดต่อ Migration Agent Answer: วีซ่าที่มีความซับซ้อนสูง

Education Agent สามารถยื่นวีซ่าที่มีความซับซ้อนสูงได้หรือไม่ Answer: ขึ้นอยู่กับความเก่งของเอเจนท์นั้น ไม่มีข้อกฎหมายใดๆห้าม

// นี่คงจะพอทำให้น้องๆหลายคนหายสงสัยกัน การทำงานทุกอย่าง มีลักษณะเฉพาะตัวและมีเอกสิทธิในการทำงาน ประสบการณ์และการบริการก็เป็นเรื่องสำคัญ //

การตัดสินใจจากความเข้าใจ..ย่อมดีกว่าตัดสินใจจากความรู้สึก ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ www.planstudyagency.com

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page