top of page

"เรียนดูแลผู้สูงวัย" รายได้ดี ..เทรนด์ที่ต้องการโอกาสในอนาคต

ทำไม "เรียนดูแลผู้สูงวัย" จึงเป็นเทรนด์ที่ต้องการ ..โอกาสในอนาคต เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ไปเรียนออสเตรเลีย ...ใช้งบประมาณเบื้องต้นที่เท่าไหร่ -- ถ้าน้องๆติดตามอ่านข่าวสาร จะพบว่าปัญหาของประเทศต่างในโลกนี้คื


อเรื่องของอัตตราการเกิดที่สวนทางกับอัตราของผู้สูงอายุ ยิ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาไปมากเท่าไหร่ ผู้คนก็มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ที่ทำให้เกิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจดูแลผู้สูงวัยนั้นเติบโตเป็นอย่างมาก มีทั้งองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและของเอกชน หรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศทั่วโลก รัฐบาลของประเทศนั้นๆต้องวางแผนรับมือบริหารจัดการกับประชากรที่มีอายุมากขึ้นของตน ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีจะสามารถดูแลผู้สูงวัยได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน -- การเรียน "ดูแลผู้สูงวัย" ต้องเรียนอะไรบ้าง ในออสเตรเลีย -น้องๆที่เข้ามาเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเทียบเป็นคะแนน IELTS ต้องได้คะแนนที่ 5.5 ขึ้นไป หากมีคะแนนไม่ถึงก็ต้องเรียนภาษาจนกว่าจะผ่านเกณฑ์กับทางสถาบันที่สมัครเรียน -เมื่อผ่านเกณฑ์ภาษาต้องเรียนวุฒิบัตรพื้นฐานอีกสองวุฒิบัตร และจึงเข้าเรียนต่อในระดับ Diploma ยกตัวอย่างด้านล่างนี้ บางสถาบันมีหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป .Certificate III in Individual Support (Ageing) .Certificate IV In Leisure and Health สำหรับคนที่ไม่เรียนต่อในระดับ Diploma เรียนแค่วุฒิบัตรสองใบนี้ก็เพียงพอแล้วในการทำงานที่ออสเตรเลีย แต่หากต้องการต่อยอดในการทำงานและการได้มาซึ่ง PR แนะนำว่าควรเรียนขั้นที่สูงขึ้น -ระยะเวลาในการเรียนรวมเรียนภาษาและวุฒิบัตรจนจบ Diploma ตั้งไว้ที่ 2.5 ปี หรืออาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับระดับของผลภาษาผู้เรียน หลังเรียนจบสามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานได้ต่ออีก 1.5 หรือ สองปี -เนื่องจากสาขาอาชีพนี้ขาดแคลนผู้เรียนจบ จะมีนายจ้างในการสปอนเซอร์การทำงานเพื่อให้ทำงานในออสเตรเลีย ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกอย่างในเรื่องของวีซ่า -- โอกาส อื่นๆ . เมื่อเรียนจบสาขานี้จากออสเตรเลีย เป็นไปได้ว่าสามารถขอไปทำงานต่างประเทศได้ . ผู้มีประสบการณ์มากสามารถเป็นครูผู้สอนให้กับสถาบันต่างๆ หรือสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าในอนาคตจะเป็นที่ต้องการมาก . ค่าตอบแทนที่ดี -- ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนที่ออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนภาษาก่อน ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นรวมค่าดำเนินการวีซ่าและอื่นๆแล้วประมาณ 2 แสนบาทหรืออาจมากกว่านี้อีกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเรียนภาษา (ค่าเรียนส่วนที่เหลือชำระตามงวดที่สถาบันแจ้ง) -- ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนเอจแคร์กับ PLAN Study Agency จะได้รับการเตรียมตัวดังต่อไปนี้ -คอร์สเรียนภาษา+ คอร์สเรียนภาษาสำหรับการดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนที่เดินทางไปยังออสเตรเลียมีความพร้อมในการสมัครงาน -คอร์สเรียน "การดูแลผู้สูงวัยเบื้องต้น" เพื่อมีเอกสารแนบในการยื่นวีซ่า หัวข้อการเรียนนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน -- PLAN Study Agency มีโรงเรียนใน Regional Area ที่เป็นทั้งสถาบันของรัฐและของเอกชน โดยนักเรียนที่เลือกเรียนในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการทำงานหลังเรียนจบ ได้คะแนนเพิ่มในการขอยื่นสิทธิในการเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ไม่สูงมาก . เมืองที่น่าสนใจในการไปเรียนที่เป็นมือง Regional Area หางานไม่ยากและน่าอยู่ Tasmania Geelong Gold Coast Perth Darwin Adelaide Canberra Newcastle . ผู้สนใจเรียนควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในสาขาอาชีพนี้ สมัครเรียนทักแชตกรอกข้อมูลในลิงค์แจ้ง "สนใจเข้ารวมโครงการเรียนเอจแคร์" . สิพิม พิวัธธงไชย Senior Education Consult PLAN Study Agencyดู 69 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page