top of page

ออสเตรเลียสามารถยกเลิกวีซ่าหรือปฎิเสธการให้วีซ่า

มีประวัติอาชญากรรมหรือความประพฤติไม่ดี...ออสเตรเลียสามารถยกเลิกวีซ่าหรือปฎิเสธการให้วีซ่าได้ - นักเรียนไทยที่มาต้องเข้าใจ -- ติดตามข่าวสารของออสเตรเลีย เงื่อนไขการขอวีซ่าและการเรื่องการศึกษาได้ที่เพจของ Plan Study Agency เพราะเรื่องเหล่านี้จำเป็นที่คุณต้อง หากต้องการมาเรียน มาทำงาน หรือมาอยู่


ความประพฤติแบบไหนที่ออสเตรเลียเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน


-เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าฝ่ายชายปฎิบัติต่อฝ่ายหญิงหรือเพศใดปฎิบัติต่อกัน สาวๆที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีในออสเตรเลียโดยการหาคู่แต่เมื่อมาอยู่แล้วถูกปฎิบัติไม่ดี โดนทุบตี หรือหน่วงเหนี่ยวอิสระภาพ เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นความรุนแรงที่ออสเตรเลียรับไม่ได้


-ผู้มีประวัติอาชญากรรมที่ร้ายแรง หากมีประวัติต้องแสดงและแนบเอกสารตามที่ออสเตรเลียต้องการ


-อาชญากรรมที่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงแต่มีความร้ายแรง รวมทั้ง การฉ้อโกง การกรรโชกทรัพย์ การกดขี่ข่มเหงแรงงานหรือบุคคลอื่นๆ และการทอดทิ้งบุคคลที่เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

. สำหรับน้องๆนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่ออสเตรเลีย ควรรับทราบว่าการบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียนั้นเข้มงวดมาก ไม่ควรข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย เพราะมีผลต่อวีซ่าที่ถืออยู่

ในใบสมัครการขอวีซ่านักเรียน จะมีคำถามที่เกี่ยวข้องเรื่องของประวัติอาชญากรรม ผู้มีประวัติต้องแนบเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง หากปกปิดไม่แจ้งเมื่อถูกตรวจสอบพบภายหลังก็จะมีผลต่อวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และข้อกฎหมาย . 15 ธันวาคม 2564 นี้ ออสเตรเลียจะประกาศอีกครั้งเรื่องการเปิดพรมแดน ขอให้น้องๆติดตามอย่างต่อเนื่อง . Student Service Team www.planstudyagency.com

ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ อยากเรียนนอกให้บอกเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม https://immi.homeaffairs.gov.au/.../meeting-our.../character

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page