top of page

ผล IELTSแนบวีซ่า..ผ่านง่ายจริงหรือไม่ ออสเตรเลีย

สอบ IELTS แล้วเอาผลยื่นแนบวีซ่า...มีโอกาสผ่านมากจริงหรือไม่ ออสเตรเลีย -- คำถามนี้มีมาเยอะมาก จะตอบแบบสั้นก็ยากเอาการอยู่ แต่ถ้าตอบแบบยาวมาก ลึกมากก็ยากที่บางคนจะเข้าใจ

การจะได้รับวีซ่านักเรียนนั้น เริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวุฒิการศึกษา อายุกับคอร์สที่สมัครเรียน หน้าที่การงานสัมพันธ์กันแค่ไหน นักเรียนที่เข้ามาสอบถาม..หลายคนมีความประสงค์หรือความอยาก ไม่ตรงกับพื้นฐานที่ตัวเองเป็นอยู่ การที่จะปรับเปลี่ยน ตกแต่ง ให้ออกมาดูดี น่าเชื่อถือ นั้นก็เป็นงานที่ยาก ต้องใช้ประสบการณ์ในการแนะแนว แนะนำ ทำเรื่อง


อายุน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโอกาสได้วีซ่าง่าย อายุมากก็อาจไม่ใช่อุปสรรคในการไปเรียน อยู่ที่การเลือกและความเข้าใจ ของทั้งผู้ไปและผู้ดำเนินการ . คอร์สที่ลงเรียนแล้วเสี่ยงก็มีจำนวนมาก จงฟังเอเจนท์อย่างตั้งใจ และหาข้อมูลประกอบ คอร์สเรียนที่ลงเรียนแล้วถูกปฎิเสทวีซ่ามีหลายคอร์ส ที่กล้าบอกแบบนี้เพราะว่าเห็นจดหมายปฎิเสทมาจากหลายที่ แล้วคอร์สที่ลงเรียนก็เหมือนกัน ...คอร์สเรียนบางอย่าง ก็เหมาะกับคนที่เหมาะจริงๆ ไม่ใช่เหมาะกับทุกคน เอเจนท์ต้องเข้าใจไม่ใช่อยากขายอย่างเดียว ที่ แพลนฯ เราให้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถ้านักเรียนยืนยันตามความประสงค์ ของตัวเอง ...ต้องรับความเสี่ยงได้ สำหรับนักเรียนที่มองหาที่เรียนน้อยๆ ขอทำงานเยอะๆ อันนี้ก็เสี่ยงมาก ทุกอย่างมีเหตุและผลของมัน . ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่ต้องการมาเรียนที่ออสเตรเลีย เพราะต้องการทำงาน ...นี่คือประเด็นที่ทุกคนเข้าใจ ไม่ว่านักเรียนเองหรือ เอเจนท์ หรือแม้แต่อิมฯเองก็รู้ เรื่องของเรื่องคือสมัครเรียนมาอย่างไรให้มีความสำคัญที่การมาเรียนเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานจนไม่เห็นคุณค่าของการเรียน เรียนจบออสเตรเลียแล้วเมื่อวันหนึ่งกลับมาไทยจะต่อยอดอย่างไร อันนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่ อิมฯ ต้องการเห็น นี่คือประเด็นของวีซ่าที่น่าจะผ่าน . การสอบ IELTS มีผลต่อการยื่นวีซ่า....ถ้า คอร์สที่คุณลงเรียนเป็นระดับ Certificate & Diploma ถ้าคุณเรียนภาษาธรรมดา การยื่นผล IELTS ก็ไม่มีผล แต่สำหรับบางคนก็ลงเรียน IELTS เป็นหลักเลย ..อันนี้น่าสนใจ การมีคะแนน IELTS แนบมีผลดีต่อคุณคือคุณแสดงออกถึงความ ตั้งใจในการไปเรียน คะแนนที่ได้ควรเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ ถ้าต่ำว่า 4.0 แนะนำว่าไม่ควรยื่นประกอบ . ถ้าอ่านอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ จะเข้าใจว่าการได้วีซ่านั้น ต้องเริ่มมาตั้งแต่กระบวน เลือกคอร์สการเรียน การสมัครเรียน สถาบันที่สมัครเรียน คุณสมบัติของนักเรียน เอกสารประกอบ ดังนั้นแล้วน้องๆที่กำลังตัดสินใจในการไปเรียนที่ออสเตรเลีย ต้องหาข้อมูลให้มาก และเมื่อคุยกับเอเจนท์แล้วก็ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วน นักเรียนอยากมาต้องเข้าใจ เอเจนท์ก็อยากให้วีซ่าผ่าน เพราะค่าตอบแทนของการทำงานคือคอมมิชชั่น -- สมัครสอบ IELTS ผ่าน PLAN Study Agency ได้ เพราะเราเป็นตัวแทนของ British Council Thailand Course IELTS ของแพลนฯ เจาะลึกเทคนิคการทำข้อสอบ

สมัครเรียนออสเตรเลีย ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์เรียนและอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า 5 ปีทุกคน -- สิพิม พิวัธธงไชย Senior Education Consult www.planstudyagency.com

ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ อยากเรียนนอกให้บอกเรา

ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page