top of page

บริดจิ้งวีซ่า..มาออสเตรเลียต้องรู้

อะไรคือบริดจิ้งวีซา (Bridging Visa)

ใครจะสมัครได้บ้าง หรือใครจะมีสถานะนี้ได้บ้าง

นักเรียนที่จะมาออสเตรเลียควรศึกษาไว้บ้าง หรือแม้แต่

คนที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว หรือทำงาน เมื่อวีซ่าหมด

หรือจะเปลี่ยนวีซ่าเป็นชนิดอื่น ..ก็ควรเข้าใจ

--

Bridging Visa คือวีซ่าชั่วคราวที่ออกให้สำหรับคนที่เปลี่ยนวีซ่า

เช่นผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อจะเปลี่ยนเป็นนักเรียน (กรณีที่เปลี่ยนได้)

หรือผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วจะเป็นวีซ่าคู่สมรส (กรณีมีแฟนตอนไปเที่ยว)

จากสถานะที่ถือวีซ่าปัจจุบันจะถูกปรับให้ไปที่ Bridging Visa A

คำว่า Bridging Visa A นี้คือสถานะที่เปลี่ยนเพื่อรอการพิจารณาสิทธิพิเศษในการถือวีซ่าชนิดนี้มีข้อดีคือ

สามารถทำงานได้ (สำหรับผู้เปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวไปที่วีซ่าคู่สมรส)

สำหรับคนที่เปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวไปเป็นนักเรียน ในกรณีที่วีซ่าท่องเที่ยวของคุณ

ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้หากทำการเปลี่ยน

คุณก็จะได้รับสถานะ Bridging A เช่นกันแต่ว่า ...ไม่สามารถทำงานได้

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกวีซ่าชั่วคราวให้ของแต่ละคน

หรือการขออนุญาตหากมีความจำเป็นและเดือดร้อน


ในกรณีที่วีซ่าท่องเที่ยวของคุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นนักเรียนได้

ระหว่างที่รอการอนุมัติ สถานะวีซ่าของคุณจะไปที่ Bridging A

และเมื่ออนุมัติแล้วหากได้รับสถานะวีซ่านักเรียนคุณก็จะสามารถทำงานได้

ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปผู้เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวไปเป็นวีซ่านักเรียน

ใช้เวลาไม่นานเพีง 1 หรือ 2 สัปดาห์ก็ทราบผลแล้ว

--

สำหรับน้องๆที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่มีเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนได้

แต่ตัดสินใจลองเปลี่ยนด้วยความหวังว่าจะได้

ขอแจ้งตรงนี้ว่า..ไม่น่าทำ เสียเงินค่าคอร์สเรียน เสียเงินค่ายื่นวีซ่า เปล่าๆ

กลับบ้านมือเปล่าและเสียโอกาสอย่างมาก

คำแนะนำคือ..หากต้องการมาเรียนก็ขอให้สมัครวีซ่านักเรียนเข้ามาเลย

หรือหากมาด้วยท่องเที่ยวแต่ติดเงื่อนไข

ก็ควรออกจากออสเตรเลียแล้วยื่นเอกสารวีซ่านักเรียน

ด้วยประวัติการเดินทางที่เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

การยื่นขอวีซ่านักเรียน จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาที่มากขึ้น

--


บริดจิงวีซ่า เอ (บีวีเอ -BVA) จะออกให้โดยอัตโนมัติเมื่อบุคคลหนึ่งสมัครขอวีซ่าประเภทใดประเภทหนึ่งก่อนที่วีซ่าปัจจุบันจะหมดอายุ โดยทั่วไปแล้ว เงื่อนไขของวีซ่าที่บุคคลนั้นมีก่อนหน้านี้ จะถ่ายทอดมาสู่บริดจิงวีซ่า เอ ที่ถือนี้ด้วย จนกว่าบุคคลนั้นจะได้รับอนุมัติยวีซ่าใหม่

บริดจิงวีซ่า บี (บีวีบี -BVB)อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านี้เดินทางออกจากออสเตรเลียเป็นการชั่วคราว บีวีบี นี้จะออกให้แก่ผู้ถือบริดจิงวีซ่า บีวีเอ เท่านั้น

บริดจิงวีซ่า ซี (บีวีซี -BVC)โดยทั่วไปหมายความว่าคุณจะต้องเริ่มกระบวนการสมัครขอวีซ่าที่มีหลายขั้นตอนจากภายในออสเตรเลีย คุณอาจไม่สามารถทำงานได้ และไม่สามารถเดินทางออกจากออสเตรเลียได้

บริดจิงวีซ่า อี (บีวีอี –BVE) ออกให้สำหรับผู้ที่อยู่เกินเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า หรือผู้ที่อยู่ในออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมาย หรือถูกยกเลิกวีซ่า หรืออยู่ในสถานกักกันของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย ระหว่างถือวีซ่าตัวนี้ คุณจะทำงานไม่ได้และไม่สามารถเดินทางออกจากออสเตรเลียได้ คุณยังมีแนวโน้มสูงว่าจะถูกห้ามไม่ให้เดินทางกลับมายังออสเตรเลียอีกด้วย


Bridging Visa ยังมีหลายชนิดที่หยิบยกมาด้านบนคือสิ่งที่เจอกันบ่อยที่สุด

--

สมัครเรียนออสเตรเลีย ไม่ว่าเรียนภาษาหรือว่าหลักสูตรทักษะทางอาชีพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรามีสถาบันรองรับในทุกเมือง

ค่าเรียนขึ้นอยู่กับมาตรฐานของโรงเรียน และที่ แพลนฯ เราทำงานกับโรงเรียนที่เป็น Level 1

ดังนัั้นน้องๆไม่ต้องหวั่นใจเรื่องคุณภาพ

--

Student Service Team


ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ

เรียนนอกให้บอกเรา
ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page